www.mkaf.no TILLITSVALGTE Ti. 10. des. 2019
Meny

Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening

 

Besøksadresse:

Havnegata 40
8663 Mosjøen
Tlf: 75 17 92 62

 

Postadresse:

Boks 750

8654 Mosjøen


Kontortid
Man - fre 0700 - 1500

 

Finne fram
Vi holder til inne på Alcoa Mosjøen, bak velferdsbygget ved hovedporten. Besøkende utenfra må registrere seg i portvakta først.

 

 

NYTTIGE LINKER

 

IndustriEnergi

Ukeslutt IndustriEnergi

LO

Alcoa

LO favør

Hovedavtalen LO - NHO

Mosjøen

Vefsn kommune

 

 

SAKER FRA AVISA

 

- på et sted som Mosjøen vil hele lokalsamfunnet bli skadelidende 

- vi driver med opplevelsesbasert reiseliv, og har fått god hjelp både med faget, og til å spisse søknaden

- Norge trenger ny industripolitikk

- Rørt av giverglede

Ga gjengen i Mosjøen HMS-pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styre - tillitsvalgte - verneombud

 

Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening har en rekke tillitsvalgte som medlemmer kan henvende seg til:

 

Styret

 

MKAF`s styresammensetning 2017 etter årsmøtet 9. februar:

 

Leder: Rune Krutå
Nestleder: Geir Jonny Mathisen

Sekretær: Magne Nikolaisen
Kasserer: Monica Olsen
Hovedverneombud: Tor Sæther
Studietillitsvalgt: Stig Nordfjellmark
Ungdomstillitsvalgt: Marlen Sandnes

Sosialtillitsvalgt: Kjell Turmo
Styremedlem: Helge Lien
Styremedlem: Frank Forbergskog
Styremedlem: Tommy Karlsen
Styremedlem: Stian Nordal Jensen

 

Varamedlem: Asle Kvandal

Varamedlem: Aleksander Benjaminsen
Varamedlem: Per Ole Myrnes

Varamedlem: Odd Håkon Johansen

 

Seksjonstillitsvalgte

 

Hvert område (Anodefabrikken, Støperi og Elektrolyse) har sin seksjonstillitsvalgt som også møter (med talerett) i styrets møter.

 

Seksjonstillitsvalgt Støperi: Frank Forbergskog

Seksjonstillitsvalgt Elektrolyse: Kjell Turmo

Seksjonstillitsvalgt Anodefabrikken: Ståle Reinfjell

 

Gruppetillitsvalgte

 

Hver gruppe/skift har sin tillitsvalgt.

 

Elektrolyse
Skift A: Snorre Myran

Skift B: Jørn Steffenrem
Skift C: Dag-Frode Bjerknesli
Skift D: Ivar Vassvik
Skift E: Kjell Turmo

 

Elektrolyseservice: Kim Ruben Sivesind

Rens og Gjenvinning: Erik Solheim
Ovnsverkstedet: Asle Kvandal

 

Seksjonstillitsvalgt: Kjell Turmo

 

Støperi
Skift A: Frank Forbergskog
Skift B: Karianne Røsdal 
Skift C: Stian Myrflott Lien
Skift D: Lise Holien Røsdal

Skift E: Ronny Haugen
Kokille: Jan Øystein Sperstad

 

Seksjonstillitsvalgt: Frank Forbergskog

 

Anodefabrikken
Skift A: Ståle Reinfjell
Skift B: Steinar Brun
Skift C: Morten Aanvik
Skift D: Stian Nordal Jensen
Skift E: Trine Haugen

Massefabrikk: Fride Auren Nilsen

Anodemontasjen: Bente Brubakk

Murergruppa: Reidar Kvandal

 

Seksjonstillitsvalgt: 

 

Mosjøen Industriterminal

Helge Lien

 

Verneombud

 

Til å ivareta vernemessige forhold ved bedriften har hver avdeling eller gruppe sitt verneombud. Hovedoppgaven er å påse at verneregler blir overholdt, og være med på rapportering og gransking av ulykker eller andre hendelser som påvirker sikkerheten på arbeidsplassen.

 

Elektrolyse
A: Morten Bredesen og Snorre Finsås
B: Tony Krutnes og Martin Drzewicz
C: Tor Gunnar Berg og Johnny Valåmo
D: Kjell Kenneth Olsen og Pål Hvidsten
E: Kurt Kvalfors og Tom Solvang

 

Elektrolyseservice: Ernst Haustreis

Rens og Gjenvinning: Frode Jørgensen
Ovnsverkstedet: Stein-Yngve Tveraa

Seksjonsverneombud: Morten Bredesen


Støperi
A: Erik Avdem
B: Karl-Petter Jakobsen
C: Dag Olav Kjøløymo
D: Kai Hugo Johannessen
E: Roy Eli

Kokille: Jan Øystein Sperstad

Seksjonsverneombud: Dag Olav Kjøløymo

 

Anodefabrikken
Skift A: Dan Jonassen
Skift B: Siv Knutsen
Skift C: Roy Morten Forbergskog
Skift D: Bjørn Tønne

Skift E: Jan Erik Krutådal

Massefabrikk: Sofie Richter Jonsen

Anodemontasjen: Kenneth Iversen
Murergruppa: Kjell Wiggo Johansen

Seksjonsverneombud: 

 

Mosjøen Industriterminal

Inge Hagfors

 

web: info helgeland