www.mkaf.no NYHETER Fr. 22. nov. 2019
Meny

Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening

 

Besøksadresse:

Havnegata 40
8663 Mosjøen
Tlf: 75 17 92 62

 

Postadresse:

Boks 750

8654 Mosjøen


Kontortid
Man - fre 0700 - 1500

 

Finne fram
Vi holder til inne på Alcoa Mosjøen, bak velferdsbygget ved hovedporten. Besøkende utenfra må registrere seg i portvakta først.

 

 

NYTTIGE LINKER

 

IndustriEnergi

Ukeslutt IndustriEnergi

LO

Alcoa

LO favør

Hovedavtalen LO - NHO

Mosjøen

Vefsn kommune

 

 

SAKER FRA AVISA

 

- på et sted som Mosjøen vil hele lokalsamfunnet bli skadelidende 

- vi driver med opplevelsesbasert reiseliv, og har fått god hjelp både med faget, og til å spisse søknaden

- Norge trenger ny industripolitikk

- Rørt av giverglede

Ga gjengen i Mosjøen HMS-pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse om behov for ny industripolitikk fra årsmøtet
10.02.2017 09:16
Nyheter >

Norge trenger ny industripolitikk

Vi har behov for en ny industripolitikk i Norge. En industripolitikk som ønsker å bevare eksisterende industri og legge til rette for etablering av ny industri!

 

Over mange år har vi sett at store investeringer har havnet i Midtøsten og at Kina har bygd opp sin industri. Årsaken til dette er de ikke deregulerte sitt kraftmarked og tilbyr kraftkontrakter til litt over produksjonskostnaden for kraftproduksjon. Samtidig har den europeiske industrien blitt lagt ned eller har stått på stedet hvil ettersom Europa har deregulert kraftmarked hvor kraftprisen settes av kraftbørsen, som Oslo Børs. Norge var først ute med deregulering av kraftmarkedet i verden og det har før til økte kraftkostnader og store variasjoner i kraftprisen.

 

Økte kraftpriser kommer i en tid hvor vi ser at arbeidsledigheten i Europa har vokst enormt i lys av «finanskrisen». I Norge har vi ikke hatt den samme problemstillingen i finansmarkedet, men vi har sett at oljenedturen har gitt oss stor arbeidsledighet i deler av landet og at økte kraft og nettleiekostnader har underminert investeringer i kraftforedling.

Det er to problemstillinger rundt nedgang for industrien, det ene er arbeidsplassene som går tapt og det andre er eksportinntektene som forsvinner. De er en betydelig del av fundamentet for vårt velferdssamfunn.

 

Norge har en konkurransedyktig prosessindustri som i over 100 år har gitt samfunnet sysselsetting, store eksportinntekter. Industrien står fortsatt oppreist og bidrar til stor verdiskapning. Den industrien har utviklet seg over mange år og blitt verdens beste både på effektivitet og miljøutslipp. Det er viktig at man lykkes med å bygge en industri som samtidig er en del av løsningen når man ser på klimaproblematikken.

 

For å sikre at vi fortsatt skal ha industri i Norge og at den skal sikres vekst må det tas grep nå.

     

  • Man må stoppe bygging av utenlandskabler og sikre at vi bruker naturressursene til å skape arbeidsplasser
  •  Sikre et CO2 system som er likt for de øvrige industrilandene globalt. Videreføre CO2 kompensasjon utover 2020 og at en ny ordning gir rom for full kompensasjon
  • Sikre at Enova også i framtiden er et virkemiddelapparat som bidrar til å skape mer energi- og klimaeffektiv industri
  • Føre en politikk som sikrer rimelige kraftpriser til både folk og industri
  • Bygge opp fagutdanningen i samsvar med industriens framtidsbehov og sikre at praksiskandidatordningen fortsatt skal være en mulig vei til et fagbrev

 

Til høsten kan du sette retningen for Norge med din stemme i Stortingsvalget. Da anbefaler vi deg å se gjennom partienes industripolitikk først, så ser man grunnlaget for å bygge en Velferdsstat.

 

 

Årsmøtet i MKAF

Tilbake
web: info helgeland