www.mkaf.no AKTUELLE SAKER Ti. 10. des. 2019
Meny

Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening

 

Besøksadresse:

Havnegata 40
8663 Mosjøen
Tlf: 75 17 92 62

 

Postadresse:

Boks 750

8654 Mosjøen


Kontortid
Man - fre 0700 - 1500

 

Finne fram
Vi holder til inne på Alcoa Mosjøen, bak velferdsbygget ved hovedporten. Besøkende utenfra må registrere seg i portvakta først.

 

 

NYTTIGE LINKER

 

IndustriEnergi

Ukeslutt IndustriEnergi

LO

Alcoa

LO favør

Hovedavtalen LO - NHO

Mosjøen

Vefsn kommune

 

 

SAKER FRA AVISA

 

- på et sted som Mosjøen vil hele lokalsamfunnet bli skadelidende 

- vi driver med opplevelsesbasert reiseliv, og har fått god hjelp både med faget, og til å spisse søknaden

- Norge trenger ny industripolitikk

- Rørt av giverglede

Ga gjengen i Mosjøen HMS-pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endringer i MKAFs forsikringsordninger
fra 1. oktober 2008

 

Fra og med 1.oktober 2008 har MKAF endret våre forsikringer. Dette har blitt gjort etter behandling i MKAFs styre- og medlemsmøte.

 

Fra samme dato har vår uføreforsikring og gruppelivsforsikring blitt flyttet fra Sparebank 1 til SAGA forsikring. Våre øvrige kollektive forsikringer som kollektiv hjem, fritidsulykkesforsikring og grunnforsikring har vi fortsatt gjennom Sparebank 1.

 

Endringer Uføreforsikring:
• Forsikringssum på 6 G ved 50 % arbeidsuførhet eller mer i minst 2 år.
• Etter 2 år utbetales 20 % av forsikringssummen, ved fortsatt arbeidsuførhet etter 5 år utbetales de resterende 80 %.
• Ved varig vedtak om arbeidsuførhet fra rikstrygdeverket kan hele summen utbetales etter 2 år.
• Hele beløpet kommer til utbetaling når arbeidsuførheten er klassifisert til mellom 50 og 100 %.
• Forsikringen gjelder i sin helhet frem til 60 år, ingen nedtrapping fra 50 til 60 år.


Endringer Gruppelivsforsikringen:
• Forsikringssum på 4 G
• Denne forsikringen dekker dødsfall hos medlemmets ektefelle/samboer (samboer må ha hatt felles adresse i 2 år eller som har felles barn og felles bolig, og det ikke foreligger forhold som er til hinder for lovlig ekteskap)
• For medlemmer uten ektefelle/samboer gjelder forsikringen for medlemmet.
• Kollektiv ulykkesforsikring er tatt vekk.
• Gjelder frem til fylte 60 år.

 

Total pris for begge ordningene er pr.dato kr: 290,- pr.måned

 

Det arbeides fortsatt med å få enda flere fagforeninger med i ordningen, lykkes vi med dette kan det bety ytterligere reduksjon i prisen.


Viktigste endringer fra tidligere ordning:
• Ingen nedtrapping av uføredekningen fra 50 til 60 år.
• Uføredekningen er økt med 1 G.
• Tidligere gruppeliv for medlemmet var på 116 00, ny ordning dekker ektefelle/samboer og er økt til 4 G.
• Kollektiv ulykke er tatt vekk.
• Prisreduksjon fra kr: 410,- pr.måned til kr: 290,- pr.måned.
• Gruppelivsdekning gjelder kun frem til 60 år og ikke 67 år.

 

Pr. 1.mai 2008 er G= 70 256,-

 

Har dere ytterligere spørsmål, kan dere ta kontakt med MKAFs kontor. Vi stiller gjerne opp på gruppemøter/skiftmøter for å orientere om våre forsikringer.
 

web: info helgeland